เด็กสมองดี พัฒนาการเยี่ยม

ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมโครงการ
"เด็กสมองดี พัฒนาการเยี่ยม"
อบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop)
เด็กอายุไม่เกิน 8 ปี

วันที่ 24 ก.ย. 59

โดย พญ. เกสินี โอวาสิทธ์
และ ผศ.ดร. จุฑามาศ บัตรเจริญและคณะ

รับจำนวนจำกัด 40 คน
ณ บริเวณกิจกรรมชั้น 1 ห้องเลินเนฟ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถาม : 086-529-5452
The Paseo Town รามคำแหง