ขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมส่งภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์ในความทรงจำ"

ขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมส่งภาพวาดระบายสี
ในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์ในความทรงจำ"

สำหรับ
-ระดับประถมศึกษา
-ระดับมัธยมศึกษา

ไม่จำกัดเทคนิคสี ผลงานขนาด A3
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลวันที่ 3 ธันวาคม 2559
รับรางวัลวันที่ 5 ธันวาคม 2559

สอบถามรายละเอียด : 097-040-2287