การประกวดหางเครื่อง ซุปเปอร์แดนซ์ 2017 (รอบคัดเลือก)

การประกวดหางเครื่อง ซุปเปอร์แดนซ์ 2017 (รอบคัดเลือก)
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560