ขอเชิญร่วมส่งคำขวัญในหัวข้อ "สานรักถึงแม่"

ขอเชิญร่วมส่งคำขวัญในหัวข้อ
"สานรักถึงแม่"
 
วิธีการสมัคร
1. ผู้ประกวดต้องแต่งคำขวัญ ด้วยตัวเอง เป็นภาษาไทย ในหัวข้อ “สานรักถึงแม่”
2. ระบุข้อมูลผู้เข้าประกวดให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าประกวด
3. ส่งผลงานการประกวดและแนบสำเนาบัตรประชาชน ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ผ่านทาง LINE@ ของสาขาที่ท่านสนใจเข้าร่วมประกวดดังนี้ หรือแสกน QR CODE ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของศูนย์การค้าฯ.
สาขาลาดกระบัง : @paseomall th
สาขารามคำแหง : @paseotown
สาขากาญจนาภิเษก : @The paseopark
 
ประกาศผลวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผ่านทาง Fanpage : The Paseo by TBN
 
ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร หลังจาก 15 วัน ของการประกาศผล
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 
สอบถามรายละเอียด
1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สาขาลาดกระบัง : 097-040-2287
สาขารามคำแหง : 095-952-7231
สาขากาญจนาภิเษก : 063-203-8959
 
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล ทุกประเภท ต้องมารับเงินรางวัล ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการรับเงินรางวัล ที่ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ในวันเวลาที่แจ้งให้ทราบ หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลท่านใดไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนด ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว