บรรยากาศพิธีเปิดท่าเรือพาซิโอ (วัดศรีบุญเรือง-พาซิโอ)

บรรยากาศพิธีเปิดท่าเรือพาซิโอ กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในโครงการพัฒนาการเดินทางสัญจรทางน้ำแสนแสบ ส่วนต่อขยาย (วัดศรีบุญเรือง-พาซิโอ)
ในวันที่ 30 ม.ค. 62 เพื่อเพิ่มช่องทางการเดินทางให้กับประชาชนในการสัญจร เรือต่อรถ รถต่อเรือ ซึ่งในอนาคตยังสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักด้วยรถไฟฟ้า ได้ที่หน้าห้างพาซิโอ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับประชาชนหรือลูกค้าที่สะดวกสามารถจอดรถไว้ยังห้างพาซิโอ และเดินทางต่อเข้าเมืองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย
ในการสัญจรและคมนาคมในชีวิตประจำวัน